Lokalkjøring på Bjerke 1. april

Skrevet av André Ringelien,  07.03.2023
Artikkelbilde
Nitelven Travlag inviterer til lokalkjøring på Bjerkebanen 1. april

NITELVEN TRAVLAG INVITERER TIL LOKALKJØRING PÅ BJERKE TRAVBANE

LØRDAG 1. april 2023 KL. 11:00