Nye Leangen informasjonsside

Info pr. juli 2018

Info om prosjekt nye Leangen pr. juli  Les mer

Trondheim Travarena, innspill KPA

Trondheim Travarena, innspill KPA del 1 NGI teknisk notat NGI datarapport NIBIO notat Selberg utviklingsscenarioer Nye veier notat  Les mer

Status pr. 21.11.17

Styringsgruppen bestående av Knut Weum, Per Tronstad og Morten Valstad og styret i Leangentravet Eiendom AS jobber i henhold til vedtatt...  Les mer