Ungdomsserie 2009

Skrevet av Robert Jakobsen,  14.11.2008

Leangen travbane vil gi unge kusker og ryttere et bedre tilbud gjennom en serie løp for ungdomskusker fra 16 t.o.m. 24 år (født 1985 og senere) som ikke har kjørt over 30 løp.

Aktuelle kusker må selv melde seg tilgjengelig foran hvert løp i serien.
Det er en målsetting at flest mulig av de kuskene som melder seg, får anledning til å delta i serien.
Løpene skal fortrinnsvis kjøres som volteløp.

Det skal likeledes kjøres en serie løp i monté (uten alderbegrensning for rytter).

Ved årets slutt kåres de tre beste i seriene, som mottar heders- og gavepremie.
Det jobbes med sponsorer til disse seriene.