Ang løp 1 på Leangen Travbane søndag 11. januar

19.01.2009

Med bakgrunn i opplysninger som kom frem en tid etter at resultatet ble offentliggjort, besluttet dommerkomiteen ved Leangen Travbane å behandle saken på nytt lørdag 17. januar.

Det hele bunner i at en løpsfunksjonær som var ansvarlig for kontrollveiingen av rytterne oppga feilaktige opplysninger om vekten for seirende hest. Noe slikt har aldri forekommet, og vil med all sannsynlighet heller ikke skje igjen. Han har forklart at han hadde syntes synd på jenta som mistet et par kilo på oppløpet, og da hun vant med flere lengder trodde han det ikke hadde betydning for løpsresultatet og godkjente derfor jentas innveiing. Dette blir selvfølgelig helt feil. Vedkommende funksjonær har i ettertid sagt opp sin stilling.

Grunnen til at dommerkomiteen ikke ville behandle saken senere samme dag, var at tilfellet var så spesielt at den ønsket en vurdering av Det Norske Travselskap før en ny vurdering av løpet ble gjort. DNTs anbefaling ble at dommerkomiteen ved Leangen Travbane burde foreta en ny behandling i forbindelse med løpene lørdag 17.januar.

 

Dommerkomiteens beslutning ble da følgende:

Hest nr. 3 Polar Crystal diskvalifiseres i h.h.t. §12-1, pkt 7, grunnet for lite innveid vekt. Justering av resultatliste / premieregulering blir foretatt av DNTs administrasjon.