LØPSLEDER LEANGEN TRAVBANE.

21.05.2012

Vår mangeårige løpsleder Eli Husjord skal flytte fra byen, og vi søker derfor hennes etterfølger.

Kjennskap til travsporten er en fordel, men ikke avgjørende.

Evne til å arbeide systematisk, og å arbeide under press, er egenskaper som er nødvendig i denne jobben.

Du har ansvaret for at løpene avvikles som planlagt på løpsdagene, gjennom god informasjon i speakertjenesten, rettet mot så vel utøvere som publikum.

Vi arrangerer ca. 54 løpsdager pr. år, som regel på mandagskveldene, men også noen lørdager og søndager.

Full opplæring vil bli gitt.

Søknad sendes,

Daglig leder Finn Petter Holm, finn.holm@rikstoto.no

Har du spørsmål, ring gjerne på tlf. 915 15 155.