Lisenskurs 2017

Skrevet av Robert Jakobsen,  28.06.2017

Årets lisenskurs avholdes som følger:

Løpsreglement, lisensreglement og dopingbestemmelser finnes på http://www.travsport.no/Sport/Reglement/

Les gjennom dette på forhånd slik at du er forberedt når kurset begynner. Teorien vil omfatte reglement og kravet til de forskjellige lisenser.

 

Kursplan, lisenskurs 2017:

 

Del 1, teori. Kurs og møtelokalet Leangen Travbane

 

Lørdag 19/8        kl.10.00 -  14.00 Gjennomgang av reglement

kl.14.00 – 16.00 Eksamen (NB! Dersom man ønsker muntlig eksamen istedenfor skriftlig, må dette anføres på søknaden)

 

Del 2, Praksis. Leangen Travbane 

påseling av hest, voltekurs, kjøring/ridning i felt, oppkjøring/ridning i testløp

 

Lørdag 2/9                                                         kl. 10.00 – 12.00               Teori, voltesystemet

kl. 12.00 – 16.00               Praksis

Lørdag 9/9                                                         kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis

Lørdag 16/9                                                       kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis

Lørdag 23/9                                                       kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis

Lørdag 30/9                                                       kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis (oppkjøring)

 

Det er en betingelse at teoriprøven er bestått for å delta i praksisen.

NB! Man må selv stille med hest og utstyr alle dager – også lørdag 2/9.

 

Kursavgift:

Under 18 år                       kr 2.500,-                             (rekruttlisens – monté/kjøre el. begge deler)

Over 18 år                          kr 3.500,- / 4.000,-           (amatør kjøre- eller rytterlisens / begge lisenser)

 

Beløpet må innbetales på giro eller på nettbank til konto 8200.01.81788

Husk å skrive navn og at det gjelder lisenskurs / hvilken type lisens.

Innbetalingen må være oss i hende før kursstart.

 

NB! For søkere til montélisens, må fysisk test være avlagt før kursstart – avholdes på Øya Stadion onsdag 16. august kl. 17.00 (evt sykkeltest fra Hegra Stadion tirsdag 15/8 kl. 17.00). Søknad om å sykle isteden for løping må sendes DNT v/Hanne Sæbø i god tid før testen skal avlegges.

Det kreves dokumentert erfaring med travsport, samt kjøring og/eller ridning for å tas inn på lisenskurs.

Søknad, med dokumentasjon på ovenstående, samt navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer og anførsel om man skal ta monté- eller kjørelisens (evt begge deler)

sendes fortrinnsvis på e-post til:

  Leangen Travbane AS 

v/ Robert Jakobsen

Postboks 3911

7443 Trondheim

robert.jakobsen@rikstoto.no

 

Påmeldingsfrist: 8. august