Løpsdag uten defilering

28.11.2018

Fra og med løpsdagen 3. desember avvikles løpene (utenom V75) uten defilering.

Vi ber alle aktive legge merke til følgende:
Det kunngjøres for de aktive når det gjenstår åtte (8), fem (5) og tre (3) minutter til start.
Samtlige ekvipasjer skal gjennomføre prøvestart for stevneveterinæren før de kan kjøre til startstedet.
Prøvestarten kan tidligst gjennomføres når kunngjøring om 5 minutter til start er foretatt, og skal være ferdig gjennomført senest innen to (2) minutter til start.
Prøvestarten skal avlegges på publikumssiden, og anses gjennomført når ekvipasjen har passert stevneveterinæren.
Løpsbanen stenges for oppvarming til senere løp når det er fem (5) minutter igjen til start. Prøvestart som er avlagt for sent sanksjoneres og ekvipasjer som ikke avlegger prøvestart bortvises.