LISENSKURS 2019

02.04.2019

NB! Vi arrangerer lisenskurs fra mai!

LISENSKURS 2019                                                                                  

 

Løpsreglement, lisensreglement og dopingbestemmelser finnes på

http://www.travsport.no/Lover--Reglement/

Les gjennom dette på forhånd slik at du er forberedt når kurset begynner. Teorien vil omfatte reglement og kravet til de forskjellige lisenser.

 

Kursplan, lisenskurs 2019 (med forbehold om endringer!):

 

Del 1, teori. Kurs og møtelokalet Leangen Travbane

 

Lørdag 11/5       kl.10.00 -  14.00 Gjennomgang av reglement

kl.14.00 – 16.00 Eksamen (NB! Dersom man ønsker muntlig eksamen istedenfor skriftlig, må dette anføres på søknaden)

 

Søndag 12/5     kl. 10.00 – 12.00               Teori, voltesystemet

kl. 12.00 – 16.00               Praksis

  

Del 2, Praksis. Leangen Travbane 

påseling av hest, voltekurs, kjøring/ridning i felt, oppkjøring/ridning i testløp

 

Lørdag 18/5                                                      kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis

Søndag 19/5                                                     kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis

Lørdag 1/6                                                         kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis

Lørdag 2/6                                                         kl. 11 – 15 (ca.)                 Praksis (oppkjøring)

 

NB! Man må selv stille med hest og utstyr alle dager – også søndag 12/5.

 

Kursavgift:

Under 18 år                        kr 2.500,-                            (rekruttlisens – monté/kjøre el. begge deler)

Over 18 år                           kr 3.500,- / 4.000,-          (amatør kjøre- eller rytterlisens / begge lisenser)

 

Beløpet må innbetales på giro eller på nettbank til konto 8200.01.81788

Husk å skrive navn og at det gjelder lisenskurs / hvilken type lisens.

Innbetalingen må være oss i hende før kursstart.

 

NB! For søkere til montélisens, må fysisk test være avlagt før kursstart – avholdes etter avtale.

 

Leangen Travbane AS

  

Robert Jakobsen

Daglig leder / sportssjef

robert.jakobsen@rikstoto.no

Mobil: 995 42 402