Møte ang løpsbanen på Leangen

Skrevet av Robert Jakobsen,  14.06.2019

Fredag morgen var det invitert til møte ang løpsbanen på Leangen.

Det begynte med et møte der disse deltok: Stevneveterinærene Bredo Furnes og Tonje Aasbøll, assisterende sportssjef i DNT Jan-Inge Ringen, daglig leder Robert Jakobsen, Leangens banemannskap Jan-Roar Aune og Helene Torgersen, banemester på Bjerke Johan Sund og banemester på Bergen travpark Ole A. Natland. I tillegg var trenerne Noralf P. Brækken, Magne Olsen, Dag S. Nilsen, Bjørn H. Rønningen, Arne Nilsen og Atle Eggan tilstede.

Etter en meningsutveksling om forskjellige tema som berører banens beskaffenhet, ble de tilstedeværende enige om at veien videre og hvilke tiltak som skal gjøres naturlig nok ble overlatt til de som har kompetanse på området, banemannskapet i samråd med de gjestende banemestre.

Banemannskapet og Bjerke/Bergens banemestre hadde deretter en lengre befaring og gjennomgang av status på banen og diskusjoner rundt hva som er gjennomførbart. Konklusjonen er at man føler man har god kontroll på banedekket på kort og lang sikt, men at det vil bli gjort grep som blant annet omfatter justering av kvaliteten på grusen som brukes.

Leangen ønsker alle hjertelig velkomne til et forhåpentligvis fantastisk Midtsommertravet fredag 21. og 22. juni!