Vedrørende baneforholdene på Leangen

Skrevet av Robert Jakobsen,  11.06.2019

Her følger en kort oppsummering av baneforholdene ved Leangen, hva som er gjort, og hva som gjøres fremover.

Vinteren 2017-18 og fremover til og med Midtsommertravet 2018 hadde vi store utfordringer med baneunderlaget, og måtte blant annet avlyse en kjøring. Etter å ha hatt en gjennomgang med blant annet utpekt representant for DNT ble det besluttet å bytte ut toppdekket med en annen type grus.

Erfaringene og tilbakemeldingene ift denne grusen (som ble lagt på fra september 2018) har vært litt variabel. Underlaget har vært jevnere, men i overkant fast/hardt til tider.

Etter en djupriving av toppdekket før helga kom det mer nedbør enn forventet natt til mandag og banen ble utilfredsstillende i timene før vi skulle sette i gang løpene mandag 10/6. Det ble besluttet å skrape av det øverste laget og deretter kjøre på og blande inn ny, tørr masse. Pga motorhavari på veiskrapa vår tok dette arbeidet mer tid enn ønskelig. Men stevnet kom i gang 1t og 50 min (15 av disse pga tilpasning til den svenske banen som kjørte) forsinket, med en fast og god bane.

Det vil på fredag bli en evaluering der Leangens ansatte, trenerne, stevneveterinærer, grusleverandør og ressurser fra DNT vil gå gjennom situasjonen og legge en plan videre. Dette håper vi skal bidra til at våre brukere blir enda mer fornøyde og at fokuset på baneforholdene på Leangen skal innta et mer normalisert nivå.