Informasjonsmøte om Norsk Trav AS tirsdag 01.10.19

10.09.2019

Det inviteres til informasjonsmøte om Norsk Trav AS på Leangen Travbane i Mellom tirsdag 1. oktober kl 19.00.

I forbindelse med pågående omstruktureringsprosess i Norsk Trav AS er det ønske om å gi informasjon til styrene i forbund og driftsselskap og for medlemmer i travlagene om den pågående prosessen.

Informasjonen vil bli gitt av daglig leder Per Dag Hole i Norsk Trav AS.

Trondheim 10.09.19

Midt-Norge Travforbund                                                   Leangen Travbane AS

Sverre Hosen                                                                          Robert Jakobsen