Lisenskurs 2021

15.07.2021

Da er årets lisenskurs berammet. 

LISENSKURS 2021                                                                                                                           Leangen

 

Løpsreglement, lisensreglement og dopingbestemmelser finnes på

http://www.travsport.no/Lover--Reglement/

Les gjennom dette på forhånd slik at du er forberedt når kurset begynner. Teorien vil omfatte reglement og kravet til de forskjellige lisenser.

 

Kursplan, lisenskurs 2021 (med forbehold om endringer!):

 

Del 1, teori. Kurs og møtelokalet Leangen Travbane

 

Onsdag 1/9        kl.15.00 - 19.00 Gjennomgang av reglement

kl.19.00 – 21.00 Eksamen (NB! Dersom man ønsker muntlig eksamen istedenfor skriftlig, må dette anføres på søknaden)

 

Torsdag 2/9      kl. 16.00 – 18.00               Teori, voltesystemet

kl. 18.00 – 21.00               Praksis

 

Del 2, Praksis. Leangen Travbane

påseling av hest, voltekurs, kjøring/ridning i felt, oppkjøring/ridning i testløp

 

Lørdag 11/9                                                      kl. 10 – 16 (ca.)                 Praksis

Søndag 12/9                                                     kl. 10 – 16 (ca.)                 Praksis

Lørdag 18/9                                                      kl. 10 – 16 (ca.)                 Praksis

Søndag 19/9                                                     kl. 10 – 16 (ca.)                 Praksis (oppkjøring)

 

NB! Man må selv stille med hest og utstyr alle dager – også torsdag 2/9.

 

Kursavgift:

Under 18 år                        kr 3.000,- / 4.000,-          (rekruttlisens – monté/kjøre / begge lisenser)

Over 18 år                           kr 4.000,- / 5.000,-          (amatør kjøre- eller rytterlisens / begge lisenser)

 

Beløpet må innbetales til konto 8200.01.81788

Husk å skrive navn og at det gjelder lisenskurs / hvilken type lisens.

 

Påmeldingsfrist: 25. august – NB! Innbetalingen må være oss i hende før kursstart.

 

NB! For søkere til montélisens, må fysisk test være avlagt før kursstart – avholdes på Øya stadion tirsdag 31. august kl. 17.00.

 

Leangen Travbane AS

 

 

Robert Jakobsen

Daglig leder / sportssjef

robert.jakobsen@rikstoto.no

Mobil: 995 42 402