29.03

29.03.2021

Det er meldt nedbør fra klokken 14.00 - 16.00, men vi forventer gode sommerforhold i banen i dag