Bøtelister 26. mars

28.03.2018
    Bøteliste 26. mars  
navn løp Bøteliste 26. mars mulkt
K.A.Nordtømme 1 Ureglm volting 800
Inge Melby 1 Tyvstart 600
J.Blekkan 1 Ureglm volting 800
A.V.Hagmann 1 Ureglm volting 800
L.Søyseth 3 Ureglm volting 500
A..Nilsen 4 Unnlatt å benytte påbudt utstyr 400
J.Blekkan 4 Ureglm volting 800
T.Mjøen 6 Høylydt skrik/ulyder 500
T.Rostad 6 Unnlatt å benytte påbudt utstyr 400
T.Steinshaug 6 Ureglm volting 500
A.H.Stensen 8 ureglm volting 500