Bøteliste 1. mars

02.03.2021
    Bøtelister 1. mars    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Thomas Mjøen 3 Skiftet spor e oppløpsmerket 600  
Magne Olsen 7 Ikke hatt skvettskjermer 300  
Magne Olsen 7 Tømmene hengende etteru løpet 300