Bøteliste 5. august

12.08.2019
    Bøteliste 5. august  
Navn løp   mulkt
Jomar Blekkan 1 Høylytt skrik/ulyder 500
Torkil Steinshaug 1 Ureglm driving 900
Jomar Blekkan 2 Sjenering av konkurrent u løpet 1500
Øyvind Ruttenborg 2 Høylytt skrik/ulyder u løpet 500
Torkil Steinshaug 8 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300
Anna Landrø 8 Satt ned farten i en slik takt..medf fare 600