Bøteliste 10. februar

11.02.2020
    Bøteliste  10. februar  
Navn løp   mulkt
       
Bjørn Garberg 2 Tyvstart 400
Roar Høiby 3 Unnlatt å benytte påbudt utstyr 300
Ailin Berg-Almaas 4 Sjenering av konkurrent 600
Mona Kleveland 4 Unnlatt å ha med hestepass/ helsekort 500
Ida T.Stoum 4 Ureglm volting 500
Bjørn Garberg 5 Tatt feil spor i starten 500
Thomas Mjøen 7 Ureglm driving Repr
V.L.Wolden 8 Unnlatt å ha med hestepass/ helsekort 500
V.L.Wolden 9 Unnlatt å ha med hestepass/ helsekort 500
Roar  Walsøe 9 Ureglm volting 500