Bøteliste 10. september

11.09.2018
Kusk    Bøteliste 3. september   startforbud
M.V.Krusenstierna 1 Sjenering av konkurrent i utg av siste sving 900    
T.Mjøen 3 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300    
N.P.Brækken 3 Ureglm driving 900    
Tito 4 startf. m krav om prøveløp/§ 12-7,3   11.09.-10.10.18
N.P.Brækken 3 Opptatt mer enn en sporbr fra banens innerk  600    
R.Walsøe 5 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300    
Nina Stene 6 Sjenering av konkurrent u løpet 900    
S.Bendiksvoll 7 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300    
I.Melby 9 Uthaling av start 400    
A.Solhus 9 Skiftet spor e oppløpsmerket 600