Bøteliste 11. juni

12.06.2018
    Bøteliste 11. juni    
                    Bøteliste 11. juni   startforbud
Monika Fremstad 1 Sjenering av konkurrent 600  
Ragnar Fremstad 2 Ureglm volting 700  
Anne Lene Aursand 3 Foretatt prøvestart for sent 400  
Ragnar Fremstad 3 Høylydt skrik/ulyder u løpet 500  
Torkil Steinshaug 3 Høylydt skrik/ulyder u løpet 1000  
Anne Lene Aursand 3 Feil spor i starten 500  
Atle Solhus 4 Sjenering av konkurrent 600  
Inga Lamvik 5 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300  
Amanda Robertsen 5 Høylydt skrik/ulyder u løpet 800  
Jomar Blekkan 6 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300  
Thomas Mjøen 6 Sjenering av konkurrenter 900  
Jomar Blekkan 6 Halvsporkjøring etter kjørte 800m 300  
Magne Olsen 6 Tatt for brått opp u galopp på st siden, sje 900  
Edvard Kristiansen 7 Skiftet spor e oppl merket, sluppet fr konku 600 28.06- 02.07
Rakel Krabseth 9 Skiftet spor etter oppl merket 900  
Amanda Robertsen 9 Høylydt skrik/ ulyder u løpet 800