Bøteliste 11. mai

Skrevet av Tove Blekkan,  12.05.2020
    Bøteliste 11. mai  
Navn løp   mulkt
Veronika Bugge 4 Ureglm volting 500
Atle Solhus 6 ureglm driving 600
J.E.Theodorsen 6 ureglm volting 500