Bøteliste 11. november

12.11.2019
    Bøteliste 11. november    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Bjørn Garberg 1 Ureglm driving  600  
John E.Theodorsen 1 Ureglm driving  600  
Veronika Bugge 1 Ureglm driving  600  
Magne Olsen 3 Tatt feil spor i starten 500  
Anders L.Wolden 4 Ureglm driving  1200  
Anders L.Wolden 4 Høylytt skrik/ulyder 300  
Jomar Blekkan 4 Høylytt skrik/ulyder 800  
Jomar Blekkan 5 Tyvstart 400  
Arve Sjoner 5 Ureglm volting 500  
Ragnar Fremstad 5 Ureglm volting 500  
Atle Eggan 9 Sjenering av konkurrent u løpet 600