Bøteliste 11. oktober

19.10.2021
    Bøteliste 11.oktober  
Navn løp   mulkt
Helene Kolle 1 Ureglm volting 600
Boye Ølstøren 3 Ikke vært på plass v 100m merket, 2.g  800
Boye Ølstøren 3 Høylydt skrik/ulyder 300
Veronika Bugge 3 Ikke vært på plass v 100m merket. 500
Kristin Mogset 4 Ureglm volting 500
Amanda Robertsen 9 Høylytt skrik /ulyder u løpet, 2. g i perioden 500