Bøteliste 15. juli

16.07.2019
    Bøtelister 15.juli  
Navn løp   mulkt
Lisa R.Johansen 1 ureglm volting 800
Anne L.Aursand 1 Sjenering av konkurrent u løpet 600
Roar Walsøe 4 Tømmene hengende etter u løpet 300
Ida T.Stoum 5 Møtt til/foretatt prøvestart for sent 400
Veronika Bugge 6 Ikke overholdt gj bestemmelser for autostart 500
Ragnhild Bjørnbeth 6 Sjenering av konkurrent u løpet 600