Bøteliste 16. august

    Bøteliste 16. august  
Navn løp   mulkt
Edvard Kristiansen 3 Skiftet spor etter oppløpsmerket 900
Jomar Blekkan 6 Sjenering av konkurrent 900