Bøteliste 17. februar

18.02.2020
    Bøteliste 17. februar    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
         
Gunnar Gabrielsson 1 Unnlatt å splitte tømmeløkkene 300  
Merethe Råbakk 1 Unnlatt å splitte tømmeløkkene 300  
Anita V.Hagmann 1 Skiftet spor e oppløps merket-sluppet fram 600 02.03-06.03
Anita V.Hagmann 1 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300  
Marion Kleveland 2 Sjenering av konkurr på oppløpet 600  
Olea Villa Furre 2 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300  
Trude Kleveland 2 ureglm volting 500  
Thorleif Dahl 3 Unnlatt å ha med hestepass/ helsekort 500  
Thorleif Dahl 3 Unnlatt å benytte skvettskjermer 300  
Roar Walsøe 4 Unnlatt å bruke stopper på sjekk 300  
Atle Solhus 4 Sjenering av konkurrent i første sving 600  
Arve Sjoner 5 Ureglm driving 0 Repr
N.P.Brækken 5 Ureglm driving 600  
Veronika Bugge 6 Forlatt banen u tillatelse 300  
Cecilie Gangåssæther 7 Unnlatt å splitte tømmeløkkene 300  
         
Vegard L.Wolden 8 10.februar- unnlatt å bruke skvettskj 300  
Vegard L.Wolden 9 10. februar- unnlatt å bruke skvettskj 300