Bøteliste 18. juni

21.06.2021
    Bøteliste 18. juni    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Atle Solhus 2 Ureglm volting 800  
Odd A.Kjøsnes 2 Ureglm driving 600  
Odd A.Kjøsnes 2 Høylytt skrik/ulyder 300  
Odd A.Kjøsnes 2 Tyvstart 400  
Arve Sjoner 3 Hatt tømmene hengenede etter, sammenkobl 300  
Arve Sjoner 6 Uthaling av start 400  
Magne Olsen 6 Ureglm volting 600  
Magne Olsen 6 Ureglm volting (bortvist) 600  
Anne Dahlshaug 6 Ikke splittede tømmer 300  
Roar Walsøe 7 Grov sjenering av konkurr u løpet 900 02.07-08.07
Noralf P.Brækken 8 Kjørt mot kjøreretn u start 1000  
Jan R.Trøan 9 Tyvstart 600  
Jan R.Trøan 9 Tyvstart 900  
Lasse Rostad 10 Ikke splittede tømmer 300  
Jomar Blekkan 12 Høylytt skrik/ulyder 500