Bøteliste 18.mars

19.03.2019
    Bøtelister 18. mars  
Navn løp   kr
Atle Eggan 3 Unnlatt å benytte nr dekken u oppvarming 300
Ingrid Sellie 3 Høylydt skrik/ulyder 500
Trude Kleveland 3 Tyvstart 600
Olea Villa Furre 3 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Inga Lamvik 3 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Thomas Mjøen 4 Ureglm volting 1400
Arne Nilsen 5 Skiftet spor e oppløps merket 900
Marit Valstad 3 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Marit Valstad 7 Hatt tømmene hengende etter 300