Bøteliste 1. april 2019

02.04.2019
       
Navn løp Bøteliste  1. april 2019 mulkt
Vegard L.Wolden 4 Overtredelse av gjeldende best.om utstyr 1000
Vegard L.Wolden 4 Nedsettende omtale av funksjonær 2000
Stine Holm 6 Hatt tømmene hengende e u løpet(sammenk 300
Erik Brækken 4 Ikke overholdt best for autostart 500
Arne Nilsen 6 Ureglm volting 700