Bøteliste 20. oktober

23.10.2018
    Forseelse   Utelukkelse
J.E.Theodorsen 20 Unnlatt å ha med hesetpass/helsekort 500  
R.Bjørnbeth 1 Ureglm volting 900  
C.I.Larsson 2 Ureglm volting 1500  
T.B.Nilsson 2 Ureglm volting 1500  
Marit Valstad 3 ureglm driving av hest/ponni Reprimande
T.Steinshaug 3 Varmet opp i banen u hjelm 300  
J.Blekkan 4 Tatt ned galopperende hest på utilb måte Reprimande
I.Melby 4 Forårsake omstart ved tyvstart 600  
G.Bergem 6 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300  
Isabella Gustafsson 7 Ureglm volting 1500  
C.I.Larsson 7 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300  
N.Edlund 8 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300