Bøteliste 21. juni 2019

25.06.2019
    Bøteliste  21.juni    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Jomar Blekkan 1 Høylydt skrik (2.gang i perioden) 500  
Jomar Blekkan 2 Høylydt skrik (2.gang i perioden) 500  
Vegard L. Wolden 2 Unnlatt å benytte påbudt utstyr 500  
Vegard L. Wolden 2 Uthaling av start 400  
Kristian Malmin 6 Sjenering av konkurrent (nr 9 og nr. 2) 1200  
Lisa R. Johansen 9 Ikke oppfylt minstekrav til vekt 2000  
Guro Berg 9 Ureglementert volting 900