Bøteliste 25.januar

28.01.2020
    Bøteliste 25.januar    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Trude Kleveland 1 Ureglm driving 600  
Kristine Kvasnes 1 Ureglm driving 600  
Inga Lamvik 1 Ikke avl promilletest før oppv av hest i ban 500  
Ingrid Sellie 1 Ikke avl promilletest før oppv av hest i ban 500  
Ingrid Sellie 1 Høylydt skrik/ulyder u løpet 500  
Olea V.Furre 1 ureglm volting 500  
Guro Mogset 1 Sjenering av konkurr u løpet 900  
Hans Leknes 2 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300  
Lena Valstad 2 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300  
Boye Ølstøren 3 Ikke avl promilletest før oppv av hest i ban 500  
Bård Humborstad 3 ureglm volting 1500  
J.E.Theodorsen 4 Ikke avl promilletest før oppv av hest i ban 500  
Per E.Sørmo 5 Ikke avl promilletest før oppv av hest i ban 500  
Vegard L.Wolden 6 Unnlatt å bruke påbudt utstyr 300  
Rakel Krabseth 7 Reprimande for å drive hesten ureglm 0  
Arne Nilsen 9 Høylytt skrik/ulyder 500  
Arne Nilsen 9 Ureglm driving 1500