Bøteliste 28.september

30.09.2019
    Bøteliste 28.september    
Navn løp   mulkt kjøreforbud
Atle Solhus 1 Oppt mer enn en sporbr fra banens innerk 800  
Roar Walsøe 2 Hatt tømmene hengende etter u løpet 300  
Jomar Blekkan 4 Hatt tømmene hengende etter u løpet 300  
Tom E.Solberg 7 Reprimande  for å drive hest ureglementert 0