Bøteliste 28. oktober

29.10.2019

Boye Ølstøren 1 Sjenering av konkurrent på oppløpet 1000
Olea Villa Furre 2 Høylytt skrik/ulyder u løpet 300
Per E.Sørmo 4 voltet ureglementert, forårsaket tyvstart 500
Bernt K.Kvamme 4 Tyvstart 400
Atle Solhus 1 Skiftet spor etter oppløpsmerket 1200
Jomar Blekkan 6 høylytt skrik/ ulyder 300
Jomar Blekkan 6 Ureglm driving 1500
Kim Metsålå 5 Sjenering av konkurrent 1500