Bøteliste 29. oktober

30.10.2018
Kusk    Bøteliste 29.oktober  
Bjørn Garberg 1 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Isabella Gustafsson 1 Ikke kjørt aktivt opp til startvogn 1000
Veronika Bugge 1 Ikke kjørt aktivt opp til startvogn 700
Ragnar Fremstad 4 Ureglm volting 700
Bjørn Garberg 5 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Jomar Blekkan 6 kjørt lengre strekning i halvspor 600
Jomar Blekkan 6 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Torkil Steinshaug 7 Dårlig volting x 2, 3.g i perioden 2400