Bøteliste 29.april

30.04.2018
navn løp Bøteliste 29. april mulkt
Thomas Mjøen 1 Sjenering av konkurrent u løpet 1500
Eirin Sørmo 1 ikke overholdt gj best foroppvarming Repr
B.Garberg 1 ikke overholdt gj best foroppvarming Repr
Thomas Mjøen 3 Sjenering av konkurrent u løpet 1200
Amanda Robertsen 5 Sjenering av konkurrent u løpet 800
Per E.Sørmo 6 Ureglm volting 1000
Eirin Sørmo 7 Ureglm driving, nedenfra og opp 800
Inge Melby 8 Høylydt skrik/ulyder u løpet 400