Bøteliste 4. oktober

05.10.2021
         
Navn løp Bøteliste 4. oktober mulkt kjøreforbud
Inge Melby 1 Skiftet spor etter oppløps merket 900  
Bernt K.Kvamme 3 Ureglm volting 500  
Cathrine Dahle 5 Tatt feil spor i starten 500  
Rakel Krabseth 5 Ureglm driving Reprimande  
Boye Ølstøren 8 Ikke kjørt aktivt opp til starvogn 700  
Jomar Blekkan 9 Høylytt skrik/ulyder 500  
Ragnar Fremstad 10 Ureglm volting 700  
Thomas Mjøen 11 Høylytt skrik/ulyder 300  
Magne Olsen 11 Ikke kjørt aktivt opp til starvogn 700