Bøteliste 5.november

06.11.2018
Kusk    Bøteliste  5.november  
John E.Theodorsen 20 Unnlatt å ha med hestep/helsek 2.g 800
Bjørn Garberg 1 Sjenering av konkurr u løpet 900
Arve Sjoner 2 Uthaling av start 400
Inge Melby 2 Hatt tømmene hengende etter 300
Roger Rundhaug 3 Oppt mer enn et spor fra banens innek 400
Veronika Bugge 4 Uthaling av start 400
Ann K.Rasmussen 5 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300
Ann K.Rasmussen 5 Sjenering av konkurr u løpet 900