Bøteliste 6. mai

08.05.2019
Marianne Landsem 20 Unnlatt å ha med hestepass/eller helsekort 500    
Veronika Bugge 3 Møtt til/foretatt prøvestart for sent 400    
Ida P.Bugge 3 Møtt til/foretatt prøvestart for sent 400    
Viborg Prinsen 4 Dårlig konkurransem stan, startforbud 0 07.05- 06.08.19
Ida P.Bugge 8  ureglm volting x2 1400    
Mona Kleveland 8 Ureglm volting 700    
Morten Valstad 8 Ureglm volting 700    
Øyvind Ruttenborg 8 Høylytt skrik/ulyder 300    
Edvard Kristiansen 6 Hatt tømmene etter u løpet, sammenkoblet 300