Bøteliste 7. april 2019

08.04.2019
Atle Eggan 1 Høylydt skrik/ulyder 300
Jan R.Trøan 1 Tyvstart 600
Egil Aune 3 Unnlatt å bruke påbudt utstyr u oppvarm. 300
Jomar Blekkan 4 hatt tømmene hengende etter u løpet( smn ) 600
Per E.Sørmo 4 Ureglm driving 900
Torkil Steinshaug 5 Høylydt skrik/ulyder 300
Thomas Mjøen 5 Sjenering av konkurrent 900
Jomar Blekkan 5 Satt ned farten u galopp på startsiden 300
Atle Eggan 8 Ureglm driving 600