Bøteliste 9.mars

10.03.2020
    Bøteliste 9. mars  
Navn løp   mulkt
Arve Sjoner 2 Ikke vært på plass ved 100m merket 500
Bjørn Garberg 2 Sjenering av konkurrent 600
Øyvind Ruttenborg 4 Høylytt skrik/ ulyder u løpet 300
Jomar Blekkan 6 Ureglm driving 400
Eva C.Brandt-Andersen 7 Tyvstart 400
Jomar Blekkan 8 Høylytt skrik/ ulyder u løpet 300