Bøteliste 9.september

10.09.2019
    Bøteliste 9.september  
Navn løp   mulkt
Odd Arne Kjøsnes 3 Sjenering av konkurrent i første sving 600
Marion Kleveland 4 Ureglm volting 500
Arne P.Fossen 4 Unnlatt å benytte påbudt utstyr 300
Arne Nilsen 8 sjenering av konkurrent u løpet 600