Bøteliste Leangen 20. august

21.08.2018
Kusk        startforbud
Ola Sylte Heggset 20 Unnlatt å benytte påbudt utstyr ( nesereim) 300  
Bjørn Garberg 6 Forårsaket omstart v tyvstart 600  
Frode Haugan 7 Unnlatt å bruke påbudt utstyr( nesereim) 300  
Atle Solhus 7 Ureglm volting 700  
Veronika Bugge 9 Ikke kjørt aktivt startvogn 1500  
Locamotion 9 Unnlatt å benytte påbudt utstyr ( nesereim) 300