Bøtelister 17.september

18.09.2018
Kusk    Bøteliste 17.september   startforbud
T.A.Eggen 1 Sjenering av konkurr u løpet 900  
A.Hovsten 2 Ureglm volting 1000  
K.O.Nordtømme 2 Unnlatt å bruke påbudt utstyr, nesereim 300  
T.Mjøen 3 Ikke å ha overholdt gj bestemmelser for autost 700  
R.Bjørnbeth 4 Sjenering av konkurr u løpet 900 08.10-12.10.18
Frode Isdahl 5 Ikke benyttet påbudt utstyr( nesereim) 300  
I. Melby 6 Tyvstart, 2.g.i perioden 700  
B.Garberg 7 Uthaling av start 400  
J.Blekkan 7 Høylydt skrik 300  
E.Brækken 8 Ikke å ha overholdt gj bestemmelser for autost 700  
A.Sjoner 8 Ikke å ha overholdt gj bestemmelser for autost 700  
Marion Kleveland 9 Ureglm volting 700  
J.Blekkan 10 stallansatt ikke benyttet påbudt utstyr(hjelm 300