Bøtelister 29.mars

31.03.2021
    Bøtelister 29 mars  
Navn løp   mulkt
Boye Ølstøren 1 Sjenering av konkurrent 600
Jomar Blekkan 3 Høylytt skrik u løpet 300
Jomar Blekkan 4 Ureglm driving 900
Ragnar Fremstad 6 Høylytt skrik u løpet 300
Thomas Mjøen 7 Kjørt utenfor løpsb grenser siste sv /oppl 300
Dag S.Dalen 7 Sjenering av konkurrent u løpet 600
Jomar Blekkan 8 Ureglm driving  1200
Jomar Blekkan 8 Høylytt skrik u løpet 300
Dag S.Dalen 9 Hatt tømmene hengende etter 300