Bøtelister 7.mai og 14. mai

15.05.2018
       
  løp Bøteliste 7. og 14. mai mulkt
Thomas Mjøen 2 Ureglm driving 800
Atle Eggan 2 Ureglm driving 800
Eirin Sørmo 4 Ureglm volting , 2.g i perioden 1600
Mats Schei 4 Sjenering av konkurrent 600
Thomas Mjøen 6 Høylydy skrik/ulyder u løpet 400
Amanda Robertsen 7 Ureglm driving 800
Jomar Blekkan 9 Ureglm volting , 2.g i perioden 800
    Bøteliste  14. mai  
Inga Lamvik 2 Tatt feil spor i starten 500
Tomas B.Nilsson 3 Høylydt skrik/ulyder u løpet 400
Hilde Pettersen Vik 8 Ikke aktivt opp til starten 500
Jarle M.Sørmo 8 Høylydt skrik/ulyder u løpet 400
Per E.Sørmo 8 Feil spor i starten, andre gang i perioden 800