Bøtelister 8.oktober 2018

09.10.2018
Kusk    Bøtelister 29.september  
Jomar Blekkan 1 Høylydt skrik/ulyder u løpet 500
Jarle M.Sørmo 1 Høylydt skrik/ulyder u løpet 800
Magne Olsen 4 Sjenering av konkurrent 900
Marion Kleveland 5 Ureglm volting 1000
Nina Stene 5 Tyvstart 600
Nina Stene 5 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300
Sissel Dragsten 5 Unnlatt å ha med hestpass/helsekort 500
Atle Eggan 6 Sj enering av konkurrent u løpet 900
Erik Brækken 8 Ureglm  volting 1000
Frank Westberg 8 Sjenering av konkurrent u løpet 900
Arne Nilsen 10 Skiftet spor på oppløpet 900
Guri Grimsgård 10 Ureglm volting 700
Inge Melby 11 Høylydt skrik/ulyder u løpet 300