Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 13042021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 18432000 12834750 5597250 993 583 410 3686 2227 1459
Kaldblod Import 102000 16500 85500 5 2 3 18 8 10
Kaldblod utlreg 124000 124000 0 3 3 0 13 13 0
Kaldblod Totalt 18658000 12975250 5682750 1001 588 413 3717 2248 1469
Varmblod Helnorsk 16201000 10645250 5555750 842 491 351 2815 1667 1148
Varmblod Import 5035000 3485750 1549250 232 154 78 863 561 302
Varmblod utlreg 732500 578000 154500 36 25 11 89 63 26
Varmblod Totalt 21968500 14709000 7259500 1110 670 440 3767 2291 1476
Hester Totalt 40626500 27684250 12942250 2111 1258 853 7484 4539 2945
Antall løp i året
kaldblod: 391 herav auto: 139
varmblod: 435 herav auto: 332

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 296000 196500 99500 26 14 12 42 24 18
Kaldblod Totalt 296000 196500 99500 26 14 12 42 24 18
Varmblod Helnorsk 374000 190000 184000 25 11 14 46 24 22
Varmblod Import 55000 55000 0 4 3 1 6 5 1
Varmblod utlreg 37000 0 37000 1 0 1 4 0 4
Varmblod Totalt 466000 245000 221000 30 14 16 56 29 27
Hester Totalt 762000 441500 320500 56 28 28 98 53 45

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1887500 1453500 434000 124 75 49 402 262 140
Kaldblod Import 70500 0 70500 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 7500 7500 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1965500 1461000 504500 127 76 51 413 265 148
Varmblod Helnorsk 2712500 1547000 1165500 167 91 76 447 249 198
Varmblod Import 380000 253000 127000 15 7 8 44 24 20
Varmblod utlreg 386000 321500 64500 9 7 2 27 23 4
Varmblod Totalt 3478500 2121500 1357000 191 105 86 518 296 222
Hester Totalt 5444000 3582500 1861500 318 181 137 931 561 370

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3287000 1927500 1359500 184 91 93 639 320 319
Kaldblod utlreg 116500 116500 0 2 2 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 3403500 2044000 1359500 186 93 93 649 330 319
Varmblod Helnorsk 4598750 2768250 1830500 190 99 91 670 344 326
Varmblod Import 1203000 681750 521250 44 23 21 179 80 99
Varmblod utlreg 88000 45000 43000 7 4 3 14 5 9
Varmblod Totalt 5889750 3495000 2394750 241 126 115 863 429 434
Hester Totalt 9293250 5539000 3754250 427 219 208 1512 759 753

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3139500 2176500 963000 155 82 73 604 314 290
Kaldblod Totalt 3139500 2176500 963000 155 82 73 604 314 290
Varmblod Helnorsk 2744000 1643000 1101000 133 70 63 484 236 248
Varmblod Import 691500 573500 118000 35 26 9 122 91 31
Varmblod utlreg 140000 137000 3000 7 6 1 18 15 3
Varmblod Totalt 3575500 2353500 1222000 175 102 73 624 342 282
Hester Totalt 6715000 4530000 2185000 330 184 146 1228 656 572

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2544000 1785500 758500 134 76 58 536 295 241
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2557500 1799000 758500 135 77 58 541 300 241
Varmblod Helnorsk 2436000 1578000 858000 139 85 54 535 332 203
Varmblod Import 943000 573500 369500 44 28 16 166 96 70
Varmblod utlreg 34000 27000 7000 5 3 2 9 7 2
Varmblod Totalt 3413000 2178500 1234500 188 116 72 710 435 275
Hester Totalt 5970500 3977500 1993000 323 193 130 1251 735 516

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2638500 1996250 642250 110 72 38 469 338 131
Kaldblod Totalt 2638500 1996250 642250 110 72 38 469 338 131
Varmblod Helnorsk 1303250 987500 315750 86 56 30 297 214 83
Varmblod Import 935500 697500 238000 40 26 14 162 111 51
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Varmblod Totalt 2238750 1685000 553750 127 82 45 461 325 136
Hester Totalt 4877250 3681250 1196000 237 154 83 930 663 267

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1883250 1189250 694000 97 55 42 394 223 171
Kaldblod Import 3000 3000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1886250 1192250 694000 98 56 42 397 226 171
Varmblod Helnorsk 748000 664500 83500 46 32 14 152 109 43
Varmblod Import 635000 459500 175500 29 23 6 113 91 22
Varmblod utlreg 0 0 0 2 1 1 3 1 2
Varmblod Totalt 1383000 1124000 259000 77 56 21 268 201 67
Hester Totalt 3269250 2316250 953000 175 112 63 665 427 238

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 993250 699750 293500 59 42 17 237 174 63
Kaldblod Totalt 993250 699750 293500 59 42 17 237 174 63
Varmblod Helnorsk 656500 651500 5000 25 20 5 92 78 14
Varmblod Import 51500 51500 0 12 9 3 39 31 8
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 708000 703000 5000 38 30 8 132 110 22
Hester Totalt 1701250 1402750 298500 97 72 25 369 284 85

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 929000 795000 134000 46 29 17 160 110 50
Kaldblod Totalt 929000 795000 134000 46 29 17 160 110 50
Varmblod Helnorsk 579000 572500 6500 23 21 2 67 60 7
Varmblod Import 46500 46500 0 3 3 0 12 12 0
Varmblod utlreg 47500 47500 0 3 3 0 11 11 0
Varmblod Totalt 673000 666500 6500 29 27 2 90 83 7
Hester Totalt 1602000 1461500 140500 75 56 19 250 193 57

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 406500 331500 75000 39 31 8 138 115 23
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 421500 331500 90000 40 31 9 140 115 25
Varmblod Helnorsk 16500 16500 0 4 4 0 9 9 0
Varmblod Import 33500 33500 0 3 3 0 11 11 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 7 7 0 20 20 0
Hester Totalt 471500 381500 90000 47 38 9 160 135 25

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 91000 71000 20000 11 10 1 37 31 6
Kaldblod Totalt 91000 71000 20000 11 10 1 37 31 6
Varmblod Helnorsk 32500 26500 6000 4 2 2 16 12 4
Varmblod Import 10500 10500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 43000 37000 6000 6 4 2 20 16 4
Hester Totalt 134000 108000 26000 17 14 3 57 47 10

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 330500 206500 124000 6 4 2 24 17 7
Kaldblod Totalt 330500 206500 124000 6 4 2 24 17 7
Varmblod Import 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Hester Totalt 380500 256500 124000 7 5 2 29 22 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 13042021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Hester Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0