Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 09072020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 24964500 16400500 8564000 1288 752 536 5812 3453 2359
Kaldblod Import 186000 94500 91500 8 5 3 41 26 15
Kaldblod utlreg 165500 95500 70000 30 19 11 53 28 25
Kaldblod Totalt 25316000 16590500 8725500 1326 776 550 5906 3507 2399
Varmblod Helnorsk 23721250 15587250 8134000 1187 703 484 5138 3089 2049
Varmblod Import 7085750 5257250 1828500 326 223 103 1539 1088 451
Varmblod utlreg 2916000 2234000 682000 174 122 52 362 248 114
Varmblod Totalt 33723000 23078500 10644500 1687 1048 639 7039 4425 2614
Hester Totalt 59039000 39669000 19370000 3013 1824 1189 12945 7932 5013
Antall løp i året
kaldblod: 568 herav auto: 199
varmblod: 695 herav auto: 537

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1008000 784000 224000 89 57 32 187 128 59
Kaldblod Import 38000 0 38000 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 31000 7000 24000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1077000 791000 286000 93 58 35 198 130 68
Varmblod Helnorsk 1964250 1332750 631500 133 82 51 300 198 102
Varmblod Import 93000 60000 33000 7 2 5 12 4 8
Varmblod utlreg 317000 70000 247000 8 4 4 17 7 10
Varmblod Totalt 2374250 1462750 911500 148 88 60 329 209 120
Hester Totalt 3451250 2253750 1197500 241 146 95 527 339 188

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4152000 2602500 1549500 203 99 104 779 408 371
Kaldblod Import 61000 61000 0 3 3 0 14 14 0
Kaldblod Totalt 4213000 2663500 1549500 206 102 104 793 422 371
Varmblod Helnorsk 5735500 3565000 2170500 235 122 113 1021 549 472
Varmblod Import 1123000 616000 507000 36 20 16 136 73 63
Varmblod utlreg 217500 113000 104500 25 15 10 61 29 32
Varmblod Totalt 7076000 4294000 2782000 296 157 139 1218 651 567
Hester Totalt 11289000 6957500 4331500 502 259 243 2011 1073 938

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4026000 2564500 1461500 200 103 97 979 497 482
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 6 5 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 4049000 2587500 1461500 206 108 98 986 503 483
Varmblod Helnorsk 5118000 3296500 1821500 193 105 88 958 522 436
Varmblod Import 1441500 1166500 275000 43 27 16 222 150 72
Varmblod utlreg 729500 602000 127500 35 22 13 81 55 26
Varmblod Totalt 7289000 5065000 2224000 271 154 117 1261 727 534
Hester Totalt 11338000 7652500 3685500 477 262 215 2247 1230 1017

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3858000 2583000 1275000 188 108 80 856 531 325
Kaldblod Import 19500 19500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 34000 12000 22000 5 3 2 6 3 3
Kaldblod Totalt 3911500 2614500 1297000 194 112 82 871 543 328
Varmblod Helnorsk 4657250 2812750 1844500 228 129 99 1106 612 494
Varmblod Import 1423500 945500 478000 64 45 19 331 227 104
Varmblod utlreg 490000 456000 34000 30 21 9 59 42 17
Varmblod Totalt 6570750 4214250 2356500 322 195 127 1496 881 615
Hester Totalt 10482250 6828750 3653500 516 307 209 2367 1424 943

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3599000 2290500 1308500 168 105 63 827 497 330
Kaldblod utlreg 33000 21000 12000 8 3 5 19 4 15
Kaldblod Totalt 3632000 2311500 1320500 176 108 68 846 501 345
Varmblod Helnorsk 2736000 1891500 844500 148 88 60 692 429 263
Varmblod Import 1249750 990250 259500 56 35 21 291 200 91
Varmblod utlreg 148000 127000 21000 21 14 7 40 27 13
Varmblod Totalt 4133750 3008750 1125000 225 137 88 1023 656 367
Hester Totalt 7765750 5320250 2445500 401 245 156 1869 1157 712

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3121000 1943750 1177250 152 89 63 818 464 354
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 4 2 2 7 2 5
Kaldblod Totalt 3133000 1943750 1189250 156 91 65 825 466 359
Varmblod Helnorsk 1592000 1144000 448000 102 69 33 445 298 147
Varmblod Import 1001000 805500 195500 52 36 16 234 166 68
Varmblod utlreg 287000 159000 128000 27 20 7 56 45 11
Varmblod Totalt 2880000 2108500 771500 181 125 56 735 509 226
Hester Totalt 6013000 4052250 1960750 337 216 121 1560 975 585

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1784000 967000 817000 99 58 41 463 264 199
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1802500 985500 817000 102 61 41 471 272 199
Varmblod Helnorsk 966000 733000 233000 73 52 21 313 238 75
Varmblod Import 405000 336000 69000 31 23 8 158 118 40
Varmblod utlreg 656500 639500 17000 9 8 1 18 15 3
Varmblod Totalt 2027500 1708500 319000 113 83 30 489 371 118
Hester Totalt 3830000 2694000 1136000 215 144 71 960 643 317

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1937750 1533500 404250 75 45 30 408 267 141
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1937750 1533500 404250 76 46 30 409 268 141
Varmblod Helnorsk 707000 566500 140500 48 32 16 209 155 54
Varmblod Import 119250 119250 0 13 13 0 58 58 0
Varmblod utlreg 55000 52000 3000 11 10 1 22 20 2
Varmblod Totalt 881250 737750 143500 72 55 17 289 233 56
Hester Totalt 2819000 2271250 547750 148 101 47 698 501 197

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 960000 802000 158000 55 44 11 275 226 49
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1027500 816000 211500 57 45 12 284 228 56
Varmblod Helnorsk 94500 94500 0 16 13 3 56 50 6
Varmblod Import 107250 95750 11500 15 13 2 52 47 5
Varmblod utlreg 5000 5000 0 5 5 0 5 5 0
Varmblod Totalt 206750 195250 11500 36 31 5 113 102 11
Hester Totalt 1234250 1011250 223000 93 76 17 397 330 67

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 285250 243250 42000 32 25 7 135 114 21
Kaldblod Totalt 285250 243250 42000 32 25 7 135 114 21
Varmblod Helnorsk 127750 127750 0 9 9 0 33 33 0
Varmblod Import 63000 63000 0 5 5 0 26 26 0
Varmblod utlreg 10500 10500 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 201250 201250 0 17 17 0 62 62 0
Hester Totalt 486500 444500 42000 49 42 7 197 176 21

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 183000 36000 147000 19 13 6 57 34 23
Kaldblod Totalt 183000 36000 147000 19 13 6 57 34 23
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 59500 59500 0 4 4 0 19 19 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 6 6 0 24 24 0
Hester Totalt 265500 118500 147000 25 19 6 81 58 23

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 7 7 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 09072020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 50500 0 5 3 2 21 16 5
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5
Hester Totalt 64500 64500 0 6 4 2 24 19 5