Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 18012021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3207000 2297000 910000 482 278 204 621 365 256
Kaldblod Import 20000 5000 15000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 3227000 2302000 925000 484 279 205 623 366 257
Varmblod Helnorsk 2697250 1765500 931750 384 238 146 488 296 192
Varmblod Import 918250 663500 254750 104 66 38 139 94 45
Varmblod utlreg 77500 75500 2000 10 6 4 11 7 4
Varmblod Totalt 3693000 2504500 1188500 498 310 188 638 397 241
Hester Totalt 6920000 4806500 2113500 982 589 393 1261 763 498
Antall løp i året
kaldblod: 67 herav auto: 23
varmblod: 78 herav auto: 61

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 24500 12500 12000 4 2 2 4 2 2
Kaldblod Totalt 24500 12500 12000 4 2 2 4 2 2
Varmblod Helnorsk 26000 26000 0 4 4 0 5 5 0
Varmblod Totalt 26000 26000 0 4 4 0 5 5 0
Hester Totalt 50500 38500 12000 8 6 2 9 7 2

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 261500 173000 88500 60 32 28 70 39 31
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 276500 173000 103500 61 32 29 71 39 32
Varmblod Helnorsk 403500 228000 175500 45 27 18 61 36 25
Varmblod Import 56000 41000 15000 8 4 4 9 5 4
Varmblod utlreg 67000 67000 0 4 4 0 5 5 0
Varmblod Totalt 526500 336000 190500 57 35 22 75 46 29
Hester Totalt 803000 509000 294000 118 67 51 146 85 61

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 702500 397500 305000 93 43 50 111 47 64
Kaldblod Import 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 707500 402500 305000 94 44 50 112 48 64
Varmblod Helnorsk 746500 388500 358000 96 49 47 115 58 57
Varmblod Import 233750 134500 99250 22 7 15 29 10 19
Varmblod utlreg 2000 0 2000 2 0 2 2 0 2
Varmblod Totalt 982250 523000 459250 120 56 64 146 68 78
Hester Totalt 1689750 925500 764250 214 100 114 258 116 142

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 532500 396000 136500 73 39 34 105 54 51
Kaldblod Totalt 532500 396000 136500 73 39 34 105 54 51
Varmblod Helnorsk 575500 397000 178500 75 43 32 95 51 44
Varmblod Import 126500 109500 17000 12 9 3 15 12 3
Varmblod Totalt 702000 506500 195500 87 52 35 110 63 47
Hester Totalt 1234500 902500 332000 160 91 69 215 117 98

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 375500 297000 78500 68 38 30 89 52 37
Kaldblod Totalt 375500 297000 78500 68 38 30 89 52 37
Varmblod Helnorsk 437000 272500 164500 79 50 29 104 65 39
Varmblod Import 143000 106000 37000 19 12 7 25 16 9
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 580000 378500 201500 99 62 37 130 81 49
Hester Totalt 955500 675500 280000 167 100 67 219 133 86

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 571500 472500 99000 62 42 20 88 63 25
Kaldblod Totalt 571500 472500 99000 62 42 20 88 63 25
Varmblod Helnorsk 210250 179500 30750 45 35 10 56 43 13
Varmblod Import 207500 126500 81000 21 13 8 27 19 8
Varmblod Totalt 417750 306000 111750 66 48 18 83 62 21
Hester Totalt 989250 778500 210750 128 90 38 171 125 46

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 316000 235000 81000 53 30 23 63 36 27
Kaldblod Totalt 316000 235000 81000 53 30 23 63 36 27
Varmblod Helnorsk 183500 166000 17500 21 15 6 26 19 7
Varmblod Import 117000 111500 5500 13 12 1 22 20 2
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 300500 277500 23000 35 27 8 49 39 10
Hester Totalt 616500 512500 104000 88 57 31 112 75 37

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 195000 161000 34000 27 23 4 37 32 5
Kaldblod Totalt 195000 161000 34000 27 23 4 37 32 5
Varmblod Helnorsk 89000 84000 5000 11 10 1 15 13 2
Varmblod Import 13500 13500 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod Totalt 102500 97500 5000 15 14 1 21 19 2
Hester Totalt 297500 258500 39000 42 37 5 58 51 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75500 69500 6000 18 11 7 22 14 8
Kaldblod Totalt 75500 69500 6000 18 11 7 22 14 8
Varmblod Helnorsk 15500 15500 0 4 3 1 6 3 3
Varmblod Import 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod utlreg 8500 8500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 34000 34000 0 8 7 1 10 7 3
Hester Totalt 109500 103500 6000 26 18 8 32 21 11

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 45500 41000 4500 19 15 4 24 20 4
Kaldblod Totalt 45500 41000 4500 19 15 4 24 20 4
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Import 11000 11000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 16000 16000 0 3 3 0 4 4 0
Hester Totalt 61500 57000 4500 22 18 4 28 24 4

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 32000 27000 5000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 32000 27000 5000 3 2 1 6 5 1
Varmblod Helnorsk 5500 3500 2000 3 1 2 4 2 2
Varmblod Totalt 5500 3500 2000 3 1 2 4 2 2
Hester Totalt 37500 30500 7000 6 3 3 10 7 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75000 15000 60000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 75000 15000 60000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 75000 15000 60000 3 2 1 3 2 1