Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 22012019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4624900 2932100 1692800 611 362 249 894 532 362
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 51000 48000 3000 8 6 2 10 7 3
Kaldblod Totalt 4680900 2980100 1700800 620 368 252 905 539 366
Varmblod Helnorsk 3583700 2171700 1412000 487 276 211 713 412 301
Varmblod Import 1314800 848750 466050 188 112 76 276 169 107
Varmblod utlreg 317000 244500 72500 49 26 23 57 29 28
Varmblod Totalt 5215500 3264950 1950550 724 414 310 1046 610 436
Hester Totalt 9896400 6245050 3651350 1344 782 562 1951 1149 802
Antall løp i året
kaldblod: 98 herav auto: 36
varmblod: 111 herav auto: 90

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 426000 270000 156000 55 27 28 73 37 36
Kaldblod Totalt 426000 270000 156000 55 27 28 73 37 36
Varmblod Helnorsk 428500 236000 192500 56 29 27 73 38 35
Varmblod Import 43000 25000 18000 6 3 3 6 3 3
Varmblod utlreg 40500 16000 24500 8 3 5 9 3 6
Varmblod Totalt 512000 277000 235000 70 35 35 88 44 44
Hester Totalt 938000 547000 391000 125 62 63 161 81 80

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 872000 513500 358500 93 58 35 141 87 54
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 884000 525500 358500 94 59 35 142 88 54
Varmblod Helnorsk 1102500 639500 463000 138 75 63 201 110 91
Varmblod Import 202500 141500 61000 22 13 9 31 19 12
Varmblod utlreg 97000 84000 13000 10 5 5 10 5 5
Varmblod Totalt 1402000 865000 537000 170 93 77 242 134 108
Hester Totalt 2286000 1390500 895500 264 152 112 384 222 162

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1127200 832200 295000 121 73 48 179 112 67
Kaldblod utlreg 15000 12000 3000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 1142200 844200 298000 123 74 49 182 113 69
Varmblod Helnorsk 974700 523700 451000 104 52 52 158 80 78
Varmblod Import 292250 158250 134000 38 23 15 51 30 21
Varmblod utlreg 41000 15000 26000 5 1 4 6 2 4
Varmblod Totalt 1307950 696950 611000 147 76 71 215 112 103
Hester Totalt 2450150 1541150 909000 270 150 120 397 225 172

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 779300 515700 263600 96 47 49 140 70 70
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 779300 515700 263600 97 47 50 141 70 71
Varmblod Helnorsk 439500 302000 137500 76 47 29 116 73 43
Varmblod Import 208750 79500 129250 45 21 24 71 32 39
Varmblod utlreg 48000 39000 9000 9 6 3 13 7 6
Varmblod Totalt 696250 420500 275750 130 74 56 200 112 88
Hester Totalt 1475550 936200 539350 227 121 106 341 182 159

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 454600 236500 218100 78 43 35 118 67 51
Kaldblod utlreg 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 469600 251500 218100 80 45 35 120 69 51
Varmblod Helnorsk 424000 319000 105000 65 44 21 93 63 30
Varmblod Import 206700 166500 40200 35 22 13 51 36 15
Varmblod utlreg 6500 6500 0 10 5 5 11 5 6
Varmblod Totalt 637200 492000 145200 110 71 39 155 104 51
Hester Totalt 1106800 743500 363300 190 116 74 275 173 102

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 398800 273200 125600 67 44 23 95 63 32
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 404800 279200 125600 68 45 23 97 65 32
Varmblod Helnorsk 156000 106000 50000 28 15 13 46 28 18
Varmblod Import 248000 171000 77000 24 17 7 39 29 10
Varmblod utlreg 60000 60000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 464000 337000 127000 53 33 20 86 58 28
Hester Totalt 868800 616200 252600 121 78 43 183 123 60

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 181500 116500 65000 47 34 13 66 45 21
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 186500 116500 70000 48 34 14 67 45 22
Varmblod Helnorsk 27500 24500 3000 11 8 3 15 12 3
Varmblod Import 53500 48500 5000 11 7 4 18 12 6
Varmblod utlreg 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 89000 81000 8000 25 17 8 37 27 10
Hester Totalt 275500 197500 78000 73 51 22 104 72 32

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 134000 72000 62000 29 19 10 44 26 18
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 137000 75000 62000 30 20 10 45 27 18
Varmblod Helnorsk 27000 21000 6000 7 5 2 9 7 2
Varmblod Import 8000 8000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod utlreg 8000 8000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 43000 37000 6000 12 10 2 14 12 2
Hester Totalt 180000 112000 68000 42 30 12 59 39 20

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 168000 31000 137000 15 9 6 19 11 8
Kaldblod Totalt 168000 31000 137000 15 9 6 19 11 8
Varmblod Helnorsk 4000 0 4000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 52100 50500 1600 4 3 1 6 5 1
Varmblod utlreg 8000 8000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 64100 58500 5600 7 5 2 9 7 2
Hester Totalt 232100 89500 142600 22 14 8 28 18 10

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14500 10500 4000 5 4 1 8 6 2
Kaldblod Totalt 14500 10500 4000 5 4 1 8 6 2
Hester Totalt 14500 10500 4000 5 4 1 8 6 2

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 55000 47000 8000 4 3 1 9 6 3
Kaldblod Totalt 55000 47000 8000 4 3 1 9 6 3
Hester Totalt 55000 47000 8000 4 3 1 9 6 3

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 22012019 Kl. 23:30:14

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Hester Totalt 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0