Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 11122019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 83682150 52688950 30993200 1660 962 698 15316 9024 6292
Kaldblod Import 232500 178500 54000 5 4 1 41 33 8
Kaldblod utlreg 2599000 1532500 1066500 132 80 52 357 175 182
Kaldblod Totalt 86513650 54399950 32113700 1797 1046 751 15714 9232 6482
Varmblod Helnorsk 83816450 50406100 33410350 1457 829 628 12701 7348 5353
Varmblod Import 22336550 16075250 6261300 461 306 155 3935 2636 1299
Varmblod utlreg 15458500 11527000 3931500 543 365 178 1281 847 434
Varmblod Totalt 121611500 78008350 43603150 2461 1500 961 17917 10831 7086
Hester Totalt 208125150 132408300 75716850 4258 2546 1712 33631 20063 13568
Antall løp i året
kaldblod: 1562 herav auto: 554
varmblod: 1859 herav auto: 1439

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8223000 4716000 3507000 180 85 95 837 451 386
Kaldblod Import 4000 4000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod utlreg 1012000 311000 701000 17 10 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 9239000 5031000 4208000 199 97 102 868 468 400
Varmblod Helnorsk 15349000 8267500 7081500 240 123 117 1352 690 662
Varmblod Import 476000 202000 274000 24 12 12 87 40 47
Varmblod utlreg 343000 38000 305000 21 10 11 42 11 31
Varmblod Totalt 16168000 8507500 7660500 285 145 140 1481 741 740
Hester Totalt 25407000 13538500 11868500 484 242 242 2349 1209 1140

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 15029750 8104250 6925500 243 124 119 2118 1083 1035
Kaldblod utlreg 632500 597000 35500 22 10 12 52 23 29
Kaldblod Totalt 15662250 8701250 6961000 265 134 131 2170 1106 1064
Varmblod Helnorsk 22257450 12362950 9894500 243 133 110 2109 1125 984
Varmblod Import 3281000 2437500 843500 44 28 16 320 206 114
Varmblod utlreg 2404000 1837000 567000 96 59 37 183 112 71
Varmblod Totalt 27942450 16637450 11305000 383 220 163 2612 1443 1169
Hester Totalt 43604700 25338700 18266000 648 354 294 4782 2549 2233

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12367950 7771100 4596850 236 136 100 2364 1327 1037
Kaldblod Import 114500 114500 0 1 1 0 20 20 0
Kaldblod utlreg 215000 150500 64500 18 9 9 58 32 26
Kaldblod Totalt 12697450 8036100 4661350 255 146 109 2442 1379 1063
Varmblod Helnorsk 16509050 9188700 7320350 311 166 145 3046 1598 1448
Varmblod Import 4660000 3111000 1549000 80 50 30 708 435 273
Varmblod utlreg 5127000 4679000 448000 110 76 34 233 154 79
Varmblod Totalt 26296050 16978700 9317350 501 292 209 3987 2187 1800
Hester Totalt 38993500 25014800 13978700 756 438 318 6429 3566 2863

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14869450 9969700 4899750 237 143 94 2544 1491 1053
Kaldblod utlreg 187500 61000 126500 18 9 9 75 22 53
Kaldblod Totalt 15056950 10030700 5026250 255 152 103 2619 1513 1106
Varmblod Helnorsk 13000200 7741100 5259100 227 120 107 2302 1303 999
Varmblod Import 4569000 2602250 1966750 78 49 29 802 487 315
Varmblod utlreg 2931500 2135500 796000 89 51 38 209 131 78
Varmblod Totalt 20500700 12478850 8021850 394 220 174 3313 1921 1392
Hester Totalt 35557650 22509550 13048100 649 372 277 5932 3434 2498

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9901350 6112700 3788650 218 125 93 2210 1191 1019
Kaldblod utlreg 128000 63000 65000 17 10 7 53 22 31
Kaldblod Totalt 10029350 6175700 3853650 235 135 100 2263 1213 1050
Varmblod Helnorsk 7013700 5005750 2007950 167 104 63 1653 1018 635
Varmblod Import 4206750 3330500 876250 91 61 30 775 526 249
Varmblod utlreg 1354500 1074500 280000 82 51 31 257 164 93
Varmblod Totalt 12574950 9410750 3164200 340 216 124 2685 1708 977
Hester Totalt 22604300 15586450 7017850 575 351 224 4948 2921 2027

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7611500 4483800 3127700 169 101 68 1749 1060 689
Kaldblod utlreg 132000 99000 33000 11 8 3 31 18 13
Kaldblod Totalt 7743500 4582800 3160700 180 109 71 1780 1078 702
Varmblod Helnorsk 4670100 3404400 1265700 126 81 45 1111 750 361
Varmblod Import 2744700 2239500 505200 56 37 19 631 438 193
Varmblod utlreg 1602000 550000 1052000 62 46 16 130 99 31
Varmblod Totalt 9016800 6193900 2822900 244 164 80 1872 1287 585
Hester Totalt 16760300 10776700 5983600 424 273 151 3652 2365 1287

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7476450 5640600 1835850 140 83 57 1465 925 540
Kaldblod utlreg 93500 55500 38000 8 6 2 30 19 11
Kaldblod Totalt 7569950 5696100 1873850 148 89 59 1495 944 551
Varmblod Helnorsk 3328300 2900300 428000 74 48 26 629 453 176
Varmblod Import 1246000 1118000 128000 33 24 9 254 208 46
Varmblod utlreg 987500 718000 269500 42 37 5 118 91 27
Varmblod Totalt 5561800 4736300 825500 149 109 40 1001 752 249
Hester Totalt 13131750 10432400 2699350 297 198 99 2496 1696 800

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3840100 3109400 730700 96 65 31 975 713 262
Kaldblod Import 54000 0 54000 1 0 1 8 0 8
Kaldblod utlreg 94000 94000 0 10 8 2 15 11 4
Kaldblod Totalt 3988100 3203400 784700 107 73 34 998 724 274
Varmblod Helnorsk 725650 652150 73500 34 27 7 267 225 42
Varmblod Import 538500 469500 69000 30 23 7 201 155 46
Varmblod utlreg 490500 276500 214000 25 19 6 68 44 24
Varmblod Totalt 1754650 1398150 356500 89 69 20 536 424 112
Hester Totalt 5742750 4601550 1141200 196 142 54 1534 1148 386

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1718200 1305200 413000 66 43 23 604 444 160
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1802700 1386700 416000 72 48 24 612 451 161
Varmblod Helnorsk 851500 782250 69250 31 24 7 197 156 41
Varmblod Import 285000 285000 0 13 12 1 69 67 2
Varmblod utlreg 82500 82500 0 10 10 0 20 20 0
Varmblod Totalt 1219000 1149750 69250 54 46 8 286 243 43
Hester Totalt 3021700 2536450 485250 126 94 32 898 694 204

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1945000 857000 1088000 37 26 11 247 174 73
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1955000 867000 1088000 39 28 11 249 176 73
Varmblod Helnorsk 111500 101000 10500 4 3 1 35 30 5
Varmblod Import 329600 280000 49600 12 10 2 88 74 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 577100 517000 60100 22 19 3 144 125 19
Hester Totalt 2532100 1384000 1148100 61 47 14 393 301 92

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 93700 88200 5500 15 12 3 68 59 9
Kaldblod Totalt 93700 88200 5500 15 12 3 68 59 9
Hester Totalt 93700 88200 5500 15 12 3 68 59 9

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 504200 429500 74700 17 13 4 112 83 29
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 567200 492500 74700 20 16 4 126 97 29
Hester Totalt 567200 492500 74700 20 16 4 126 97 29

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 11122019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 101500 101500 0 6 6 0 23 23 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 108500 108500 0 7 7 0 24 24 0
Hester Totalt 108500 108500 0 7 7 0 24 24 0