Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 15062019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 38324600 24760650 13563950 1363 808 555 7399 4335 3064
Kaldblod Import 147000 98000 49000 3 2 1 20 14 6
Kaldblod utlreg 457000 338500 118500 66 38 28 117 58 59
Kaldblod Totalt 38928600 25197150 13731450 1432 848 584 7536 4407 3129
Varmblod Helnorsk 34048800 21465650 12583150 1197 686 511 5989 3450 2539
Varmblod Import 11353300 7842750 3510550 376 242 134 2008 1289 719
Varmblod utlreg 9126500 6707000 2419500 362 244 118 673 458 215
Varmblod Totalt 54528600 36015400 18513200 1935 1172 763 8670 5197 3473
Hester Totalt 93457200 61212550 32244650 3367 2020 1347 16206 9604 6602
Antall løp i året
kaldblod: 753 herav auto: 274
varmblod: 913 herav auto: 731

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 960500 504500 456000 61 32 29 128 74 54
Kaldblod Totalt 960500 504500 456000 61 32 29 128 74 54
Varmblod Helnorsk 2738500 1565000 1173500 114 57 57 274 139 135
Varmblod Import 52000 44000 8000 7 4 3 9 6 3
Varmblod utlreg 36000 17000 19000 2 1 1 5 2 3
Varmblod Totalt 2826500 1626000 1200500 123 62 61 288 147 141
Hester Totalt 3787000 2130500 1656500 184 94 90 416 221 195

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5135500 3119000 2016500 190 99 91 861 459 402
Kaldblod utlreg 35500 25000 10500 6 2 4 13 3 10
Kaldblod Totalt 5171000 3144000 2027000 196 101 95 874 462 412
Varmblod Helnorsk 6255600 3816600 2439000 200 115 85 887 498 389
Varmblod Import 1032500 669000 363500 24 15 9 102 62 40
Varmblod utlreg 1170000 941500 228500 55 37 18 105 73 32
Varmblod Totalt 8458100 5427100 3031000 279 167 112 1094 633 461
Hester Totalt 13629100 8571100 5058000 475 268 207 1968 1095 873

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6155850 3749100 2406750 203 115 88 1166 648 518
Kaldblod Import 50000 50000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 35000 25000 10000 9 3 6 14 7 7
Kaldblod Totalt 6240850 3824100 2416750 213 119 94 1189 664 525
Varmblod Helnorsk 8719400 4713400 4006000 283 146 137 1520 762 758
Varmblod Import 2003500 1241500 762000 63 37 26 311 180 131
Varmblod utlreg 3487000 3241000 246000 82 56 26 133 88 45
Varmblod Totalt 14209900 9195900 5014000 428 239 189 1964 1030 934
Hester Totalt 20450750 13020000 7430750 641 358 283 3153 1694 1459

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7937450 5402450 2535000 216 132 84 1302 745 557
Kaldblod utlreg 71000 53000 18000 16 8 8 29 14 15
Kaldblod Totalt 8008450 5455450 2553000 232 140 92 1331 759 572
Varmblod Helnorsk 6933150 4307550 2625600 212 114 98 1200 674 526
Varmblod Import 2556250 1364750 1191500 71 45 26 414 250 164
Varmblod utlreg 1533000 885500 647500 58 33 25 108 62 46
Varmblod Totalt 11022400 6557800 4464600 341 192 149 1722 986 736
Hester Totalt 19030850 12013250 7017600 573 332 241 3053 1745 1308

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5469550 3385200 2084350 198 113 85 1134 610 524
Kaldblod utlreg 39000 5000 34000 8 3 5 21 4 17
Kaldblod Totalt 5508550 3390200 2118350 206 116 90 1155 614 541
Varmblod Helnorsk 4002450 2818750 1183700 154 96 58 914 559 355
Varmblod Import 2317750 1799500 518250 79 49 30 424 250 174
Varmblod utlreg 614500 472500 142000 60 37 23 122 76 46
Varmblod Totalt 6934700 5090750 1843950 293 182 111 1460 885 575
Hester Totalt 12443250 8480950 3962300 499 298 201 2615 1499 1116

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4123150 2301550 1821600 157 92 65 911 524 387
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 7 6 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 4143150 2316550 1826600 164 98 66 919 531 388
Varmblod Helnorsk 2685400 1942800 742600 110 71 39 590 379 211
Varmblod Import 1730700 1390000 340700 53 34 19 361 245 116
Varmblod utlreg 1543000 501000 1042000 50 34 16 92 68 24
Varmblod Totalt 5959100 3833800 2125300 213 139 74 1043 692 351
Hester Totalt 10102250 6150350 3951900 377 237 140 1962 1223 739

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4197950 3229600 968350 127 77 50 792 497 295
Kaldblod utlreg 84000 46000 38000 7 5 2 16 9 7
Kaldblod Totalt 4281950 3275600 1006350 134 82 52 808 506 302
Varmblod Helnorsk 1838250 1544750 293500 64 42 22 336 230 106
Varmblod Import 1103000 877000 226000 36 25 11 193 146 47
Varmblod utlreg 384000 349000 35000 26 23 3 49 43 6
Varmblod Totalt 3325250 2770750 554500 126 90 36 578 419 159
Hester Totalt 7607200 6046350 1560850 260 172 88 1386 925 461

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1784650 1311950 472700 88 59 29 522 358 164
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 88000 88000 0 7 6 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1921650 1399950 521700 96 65 31 536 365 171
Varmblod Helnorsk 381800 323800 58000 33 26 7 145 119 26
Varmblod Import 239500 188500 51000 25 18 7 107 79 28
Varmblod utlreg 223000 163500 59500 17 11 6 36 23 13
Varmblod Totalt 844300 675800 168500 75 55 20 288 221 67
Hester Totalt 2765950 2075750 690200 171 120 51 824 586 238

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 939100 667600 271500 57 37 20 317 220 97
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1023600 749100 274500 63 42 21 325 227 98
Varmblod Helnorsk 449250 398500 50750 24 17 7 103 75 28
Varmblod Import 145500 145500 0 9 8 1 37 35 2
Varmblod utlreg 51000 51000 0 8 8 0 13 13 0
Varmblod Totalt 645750 595000 50750 41 33 8 153 123 30
Hester Totalt 1669350 1344100 325250 104 75 29 478 350 128

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1166000 708500 457500 35 25 10 147 103 44
Kaldblod Totalt 1166000 708500 457500 35 25 10 147 103 44
Varmblod Helnorsk 45000 34500 10500 3 2 1 20 15 5
Varmblod Import 172600 123000 49600 9 7 2 50 36 14
Varmblod utlreg 85000 85000 0 4 4 0 10 10 0
Varmblod Totalt 302600 242500 60100 16 13 3 80 61 19
Hester Totalt 1468600 951000 517600 51 38 13 227 164 63

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 64700 60700 4000 12 11 1 42 37 5
Kaldblod Totalt 64700 60700 4000 12 11 1 42 37 5
Hester Totalt 64700 60700 4000 12 11 1 42 37 5

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 300200 230500 69700 14 11 3 63 46 17
Kaldblod Import 48000 48000 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 348200 278500 69700 15 12 3 68 51 17
Hester Totalt 348200 278500 69700 15 12 3 68 51 17

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 15062019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90000 90000 0 5 5 0 14 14 0
Kaldblod Totalt 90000 90000 0 5 5 0 14 14 0
Hester Totalt 90000 90000 0 5 5 0 14 14 0