Årsoversikt løp i Norge 2022 ALLE HESTER Pr. Dato: 27012022 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4962500 3417500 1545000 577 353 224 868 529 339
Kaldblod Import 56500 56500 0 4 3 1 8 6 2
Kaldblod utlreg 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 5021000 3474000 1547000 582 356 226 877 535 342
Varmblod Helnorsk 4567500 2773250 1794250 532 316 216 827 479 348
Varmblod Import 1249500 867500 382000 132 87 45 206 136 70
Varmblod utlreg 171500 145000 26500 26 17 9 28 19 9
Varmblod Totalt 5988500 3785750 2202750 690 420 270 1061 634 427
Hester Totalt 11009500 7259750 3749750 1272 776 496 1938 1169 769
Antall løp i året
kaldblod: 101 herav auto: 53
varmblod: 120 herav auto: 102

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Helnorsk 6500 3500 3000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 50000 0 50000 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 56500 3500 53000 3 1 2 3 1 2
Hester Totalt 63500 10500 53000 4 2 2 4 2 2

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 613500 444500 169000 70 38 32 91 48 43
Kaldblod Import 18000 18000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 633500 462500 171000 72 39 33 94 50 44
Varmblod Helnorsk 701500 380250 321250 83 40 43 118 55 63
Varmblod Import 181500 139000 42500 10 8 2 14 11 3
Varmblod utlreg 13000 9000 4000 5 2 3 5 2 3
Varmblod Totalt 896000 528250 367750 98 50 48 137 68 69
Hester Totalt 1529500 990750 538750 170 89 81 231 118 113

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 719500 470500 249000 91 54 37 147 88 59
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 719500 470500 249000 92 54 38 149 88 61
Varmblod Helnorsk 1096000 677000 419000 130 78 52 205 117 88
Varmblod Import 291000 178500 112500 24 13 11 39 22 17
Varmblod utlreg 58500 49500 9000 6 5 1 7 6 1
Varmblod Totalt 1445500 905000 540500 160 96 64 251 145 106
Hester Totalt 2165000 1375500 789500 252 150 102 400 233 167

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1004000 641500 362500 101 53 48 158 84 74
Kaldblod Import 37000 37000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1041000 678500 362500 102 54 48 161 87 74
Varmblod Helnorsk 1232000 672500 559500 107 65 42 170 101 69
Varmblod Import 204000 126000 78000 29 15 14 44 21 23
Varmblod utlreg 49500 45000 4500 5 2 3 6 3 3
Varmblod Totalt 1485500 843500 642000 141 82 59 220 125 95
Hester Totalt 2526500 1522000 1004500 243 136 107 381 212 169

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 909000 578500 330500 85 54 31 129 80 49
Kaldblod Totalt 909000 578500 330500 85 54 31 129 80 49
Varmblod Helnorsk 523500 351000 172500 75 43 32 114 65 49
Varmblod Import 148000 105500 42500 18 13 5 29 20 9
Varmblod utlreg 14500 11500 3000 4 3 1 4 3 1
Varmblod Totalt 686000 468000 218000 97 59 38 147 88 59
Hester Totalt 1595000 1046500 548500 182 113 69 276 168 108

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 591500 429000 162500 68 40 28 104 61 43
Kaldblod Totalt 591500 429000 162500 68 40 28 104 61 43
Varmblod Helnorsk 482500 275000 207500 68 41 27 108 63 45
Varmblod Import 153500 109000 44500 22 15 7 37 26 11
Varmblod utlreg 15000 9000 6000 3 2 1 3 2 1
Varmblod Totalt 651000 393000 258000 93 58 35 148 91 57
Hester Totalt 1242500 822000 420500 161 98 63 252 152 100

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 387000 311000 76000 43 29 14 67 48 19
Kaldblod Totalt 387000 311000 76000 43 29 14 67 48 19
Varmblod Helnorsk 297500 258500 39000 32 21 11 56 39 17
Varmblod Import 114500 107000 7500 10 8 2 15 13 2
Varmblod utlreg 21000 21000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 433000 386500 46500 44 31 13 73 54 19
Hester Totalt 820000 697500 122500 87 60 27 140 102 38

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 407500 271000 136500 43 25 18 70 40 30
Kaldblod Import 1500 1500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 409000 272500 136500 44 26 18 71 41 30
Varmblod Helnorsk 83500 60500 23000 12 9 3 22 16 6
Varmblod Import 58000 56500 1500 10 8 2 16 13 3
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 141500 117000 24500 23 18 5 39 30 9
Hester Totalt 550500 389500 161000 67 44 23 110 71 39

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 132000 102500 29500 35 25 10 50 35 15
Kaldblod Totalt 132000 102500 29500 35 25 10 50 35 15
Varmblod Helnorsk 47500 20000 27500 13 9 4 17 10 7
Varmblod Import 7500 4500 3000 4 3 1 5 4 1
Varmblod Totalt 55000 24500 30500 17 12 5 22 14 8
Hester Totalt 187000 127000 60000 52 37 15 72 49 23

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 99000 91000 8000 18 15 3 23 20 3
Kaldblod Totalt 99000 91000 8000 18 15 3 23 20 3
Varmblod Helnorsk 43000 43000 0 5 5 0 8 8 0
Varmblod Import 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 49000 49000 0 6 6 0 9 9 0
Hester Totalt 148000 140000 8000 24 21 3 32 29 3

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 64000 60500 3500 15 13 2 20 17 3
Kaldblod Totalt 64000 60500 3500 15 13 2 20 17 3
Varmblod Helnorsk 28000 6000 22000 2 1 1 4 1 3
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 28000 6000 22000 3 2 1 5 2 3
Hester Totalt 92000 66500 25500 18 15 3 25 19 6

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 5 5 0
Varmblod Helnorsk 26000 26000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Import 35500 35500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 61500 61500 0 5 5 0 7 7 0
Hester Totalt 67500 67500 0 9 9 0 12 12 0

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27012022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 22500 4500 18000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 22500 4500 18000 3 2 1 3 2 1
Hester Totalt 22500 4500 18000 3 2 1 3 2 1