Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 18102019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72955150 46239450 26715700 1592 921 671 13088 7720 5368
Kaldblod Import 208000 159000 49000 4 3 1 32 26 6
Kaldblod utlreg 2162000 1351500 810500 115 72 43 277 133 144
Kaldblod Totalt 75325150 47749950 27575200 1711 996 715 13397 7879 5518
Varmblod Helnorsk 73364950 44085100 29279850 1399 796 603 10806 6232 4574
Varmblod Import 19640550 13852250 5788300 441 290 151 3366 2212 1154
Varmblod utlreg 12841000 9646000 3195000 472 318 154 1030 683 347
Varmblod Totalt 105846500 67583350 38263150 2312 1404 908 15202 9127 6075
Hester Totalt 181171650 115333300 65838350 4023 2400 1623 28599 17006 11593
Antall løp i året
kaldblod: 1334 herav auto: 474
varmblod: 1593 herav auto: 1243

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6194500 3660000 2534500 139 63 76 602 322 280
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 782000 236000 546000 16 10 6 25 13 12
Kaldblod Totalt 6976500 3896000 3080500 156 74 82 628 336 292
Varmblod Helnorsk 12224000 6608000 5616000 211 105 106 1028 518 510
Varmblod Import 312000 142000 170000 19 10 9 58 29 29
Varmblod utlreg 128000 38000 90000 11 8 3 23 9 14
Varmblod Totalt 12664000 6788000 5876000 241 123 118 1109 556 553
Hester Totalt 19640500 10684000 8956500 397 197 200 1737 892 845

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12917750 7026250 5891500 237 121 116 1758 903 855
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 17 8 9 43 18 25
Kaldblod Totalt 13544250 7617250 5927000 254 129 125 1801 921 880
Varmblod Helnorsk 20086950 11264950 8822000 233 130 103 1762 952 810
Varmblod Import 2604000 1860000 744000 41 26 15 249 156 93
Varmblod utlreg 1616500 1251500 365000 75 45 30 149 90 59
Varmblod Totalt 24307450 14376450 9931000 349 201 148 2160 1198 962
Hester Totalt 37851700 21993700 15858000 603 330 273 3961 2119 1842

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10751450 6665100 4086350 229 131 98 2023 1127 896
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 159000 120500 38500 15 7 8 42 22 20
Kaldblod Totalt 11013450 6888600 4124850 245 139 106 2082 1166 916
Varmblod Helnorsk 14578550 7926200 6652350 303 161 142 2599 1338 1261
Varmblod Import 4109500 2723500 1386000 73 45 28 588 357 231
Varmblod utlreg 4855500 4413500 442000 102 69 33 196 126 70
Varmblod Totalt 23543550 15063200 8480350 478 275 203 3383 1821 1562
Hester Totalt 34557000 21951800 12605200 723 414 309 5465 2987 2478

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13179950 8814700 4365250 234 140 94 2194 1283 911
Kaldblod utlreg 108500 53000 55500 16 8 8 44 14 30
Kaldblod Totalt 13288450 8867700 4420750 250 148 102 2238 1297 941
Varmblod Helnorsk 11718200 6913100 4805100 224 118 106 2006 1124 882
Varmblod Import 3963000 2176250 1786750 78 49 29 677 403 274
Varmblod utlreg 2453500 1727500 726000 79 45 34 185 117 68
Varmblod Totalt 18134700 10816850 7317850 381 212 169 2868 1644 1224
Hester Totalt 31423150 19684550 11738600 631 360 271 5106 2941 2165

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8756850 5433700 3323150 215 124 91 1904 1035 869
Kaldblod utlreg 119000 58000 61000 14 9 5 45 16 29
Kaldblod Totalt 8875850 5491700 3384150 229 133 96 1949 1051 898
Varmblod Helnorsk 6325200 4514250 1810950 165 103 62 1463 901 562
Varmblod Import 3758750 2949500 809250 90 59 31 680 449 231
Varmblod utlreg 908500 667500 241000 72 44 28 181 104 77
Varmblod Totalt 10992450 8131250 2861200 327 206 121 2324 1454 870
Hester Totalt 19868300 13622950 6245350 556 339 217 4273 2505 1768

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6903500 4080800 2822700 168 100 68 1519 915 604
Kaldblod utlreg 84000 51000 33000 10 8 2 26 14 12
Kaldblod Totalt 6987500 4131800 2855700 178 108 70 1545 929 616
Varmblod Helnorsk 4130100 3072900 1057200 123 79 44 954 639 315
Varmblod Import 2546200 2077500 468700 54 35 19 568 393 175
Varmblod utlreg 1581500 529500 1052000 55 39 16 110 80 30
Varmblod Totalt 8257800 5679900 2577900 232 153 79 1632 1112 520
Hester Totalt 15245300 9811700 5433600 410 261 149 3177 2041 1136

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6763450 5168600 1594850 139 83 56 1288 822 466
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 25 14 11
Kaldblod Totalt 6850950 5218100 1632850 146 88 58 1313 836 477
Varmblod Helnorsk 2749300 2380300 369000 73 48 25 551 396 155
Varmblod Import 1378500 1070500 308000 34 24 10 245 184 61
Varmblod utlreg 633500 544000 89500 38 34 4 91 80 11
Varmblod Totalt 4761300 3994800 766500 145 106 39 887 660 227
Hester Totalt 11612250 9212900 2399350 291 194 97 2200 1496 704

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3447100 2764900 682200 94 63 31 860 618 242
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 3587100 2855900 731200 104 70 34 879 627 252
Varmblod Helnorsk 679650 609150 70500 33 26 7 237 201 36
Varmblod Import 477500 411500 66000 29 22 7 170 126 44
Varmblod utlreg 459000 269500 189500 25 19 6 57 39 18
Varmblod Totalt 1616150 1290150 326000 87 67 20 464 366 98
Hester Totalt 5203250 4146050 1057200 191 137 54 1343 993 350

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1585700 1195200 390500 65 42 23 543 397 146
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1670200 1276700 393500 71 47 24 551 404 147
Varmblod Helnorsk 766500 700250 66250 30 23 7 175 137 38
Varmblod Import 207000 207000 0 11 10 1 55 53 2
Varmblod utlreg 69000 69000 0 9 9 0 17 17 0
Varmblod Totalt 1042500 976250 66250 50 42 8 247 207 40
Hester Totalt 2712700 2252950 459750 121 89 32 798 611 187

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1772000 826000 946000 37 26 11 217 153 64
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1782000 836000 946000 39 28 11 219 155 64
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 31 26 5
Varmblod Import 284100 234500 49600 12 10 2 76 62 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 526600 466500 60100 22 19 3 128 109 19
Hester Totalt 2308600 1302500 1006100 61 47 14 347 264 83

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8
Kaldblod Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8
Hester Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 501200 426500 74700 16 12 4 103 76 27
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 560200 485500 74700 19 15 4 114 87 27
Hester Totalt 560200 485500 74700 19 15 4 114 87 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 18102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 95000 95000 0 5 5 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0
Hester Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0