Inge Melby

Inge Melby

Lisens nr.: 56569
Antall seire: 125
Antall starter: 1 864
Totalt inntjent: kr 6 380 670
Tlf.nr.: 91914138(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://stallmelby.net