Inge Melby

Inge Melby

Lisens nr.: 56569
Antall seire: 106
Antall starter: 1 700
Totalt inntjent: kr 5 596 420
Tlf.nr.: 91914138(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://stallmelby.net