Inge Melby

Inge Melby

Lisens nr.: 56569
Antall seire: 91
Antall starter: 1 518
Totalt inntjent: kr 4 941 170
Tlf.nr.: 91914138(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://stallmelby.net