Arne Nilsen

Arne Nilsen

Lisens nr.: 42
Antall seire: 1 526
Antall starter: 16 484
Totalt inntjent: kr 37 436 909
Tlf.nr.: 97600370(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre