Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 287
Antall starter: 3 847
Totalt inntjent: kr 12 611 171
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre