Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 281
Antall starter: 3 754
Totalt inntjent: kr 12 157 094
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre