Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 286
Antall starter: 3 813
Totalt inntjent: kr 12 471 407
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre