Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 327
Antall starter: 4 147
Totalt inntjent: kr 14 428 860
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre