Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 340
Antall starter: 4 228
Totalt inntjent: kr 14 899 360
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre