Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 295
Antall starter: 3 905
Totalt inntjent: kr 12 923 649
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre