Arve Sjoner

Arve Sjoner

Lisens nr.: 4709
Antall seire: 298
Antall starter: 3 921
Totalt inntjent: kr 13 015 590
Tlf.nr.: 48293940(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre